טופס העברת ליד ל-012

שם לקוח

טלפון ראשי

כמות קווים לבקשת הלקוח

הערות מעביר הליד

שם מעביר הליד

שם מנהל מעביר הליד

מקור הליד